Układ ‘Trzy runy’ (Trzy Norny)

Norny Urd (przeszłość), Verdandi (teraźniejszość) i Skuld (przyszłość) są trzema prastarymi siostrami, które wspólnie ucieleśniają tak trudno uchwytną dla ludzi zasadę czasu. Każda z kart opisuje jeden ze stanów istnienia. Z garści run wyciągamy losowo trzy karty (kamyczki) i kładziemy jedna obok drugiej od prawej do lewej lub od lewej do prawej (sami umawiamy się z runami, jak będziemy je układać). Układ trzech run szczególnie nadaje się do całościowego naświetlenia sytuacji.

3    2   1

Karta 1 Pokazuje przeszłość Urd i to, co doprowadziło do obecnej sytuacji.
Karta 2 Pokazuje teraźniejszość Verdandi a więc obecną sytuację i wszystko, co bezpośrednio wpłynęło na tę sytuację
Karta 3 Odnosi się do rozwiązania w przyszłości Skuld, pokazuje, co nastąpi i jakie będą tego następstwa, gdy pozostaniemy na obranej drodze.

Osoby bardziej zaznajomione z runami mogą ten rozkład odczytywać także w taki sposób:

prawa runa (1) – przyczyna, stan, treść Wyższego Ja, – sytuacja obecna,
środkowa runa (2) – próba, wyzwanie, sprawdzian – doświadczenie lub egzamin, który masz przed sobą, – jak postępować najlepiej,
lewa runa (3) – nagroda, rezultat pomyślnego przejścia przez runę.

Przy interpretowaniu znaków należy wziąć pod uwagę pozycję prostą i odwrotną. Jeżeli trzy runy ustawią się w pozycji prostej, odpowiedź jest jednoznaczna, zdecydowanie tak. Jeżeli jeden ze znaków jest w pozycji odwróconej, odpowiedź jest: tak, ale… W takim przypadku należy zwrócić uwagę na runę w pozycji odwróconej, ponieważ on ujawni możliwe problemy w przyszłości. Jeżeli dwa znaki są odwrócone odpowiedź brzmi raczej nie, ale jeszcze nie wszystko stracone. A jeżeli wylosujemy trzy znaki odwrócone, odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie.