Krzyż Runiczny

Rozkład ten stosuje się, gdy zaistniała potrzeba szczegółowego wyjaśnienia konkretnej sytuacji celem poznania możliwości wpłynięcia na nią lub sposobu na jej zmianę.

6

1     5     3

2

4

Poszczególne pozycje run w tym rozkładzie mają następujące znaczenie:

Karta 1: Wskazuje wpływy z przeszłości, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Korzenie.
Karta 2: Wskazuje sytuację i to, co obecnie ma wpływ na pytającego. Teraz.
Karta 3: Wskazuje możliwą przyszłość, możliwe warianty jej rozwoju.
Karta 4: Wskazuje wydarzenia i zdarzenia (powody), które są podstawą tej sytuacji. Sekret.
Karta 5: Wskazuje problemy i przeszkody, które utrudniają dojście do celu. Wyzwanie.
Karta 6: Do tego to doprowadzi bez względu na problemy, jakie chwilowo pojawiają się przy karcie na pozycji 5. Nagroda, która może zostać uzyskana dzięki podjętemu wyzwaniu.

FUTHARK

Fuþark lub futhark – nazwa tego alfabetu powstała z początkowych liter sześciu pierwszych run: Fehu Uruz Þurisaz Ansuz Raido Kaunan.

Nasza wiedza na temat pisma runicznego nadal spowita jest tajemnicą. Wiele założeń z nim związanych wciąż nie zostało udowodnionych, a liczne pytania nie doczekały się jeszcze odpowiedzi.

Futhark, dziś nazywany mianem „starszego”, składał się z 24 znaków. W takiej formie obowiązywał od II do VII wieku na większości obszarów podporządkowanych dominacji Germanów. Cały ten alfabet został opisany i przedstawiony w odpowiednich podstronach. Runy ułożone zgodnie ze swoją kolejnością : Fehu, Uruz, Thurisaz, Ansuz, Raidho, Kenaz, Gebo, Wunjo, Hagalaz, Nauthiz, Isa, Jera, Eihwaz, Perthro, Elhaz, Sowilo, Tiwaz, Berkano, Ehwaz, Mannaz, Laguz, Ingwaz, Dagaz, Othala.

Wygląd run, ich kształt i forma, przypuszczalnie przystosowana była do nacinania na drzewie, kamieniu czy metalu, była charakterystyczną cechę ówczesnych alfabetów. Umieszczane na artefaktach (amulety, narzędzia, bronie, biżuteria) oraz kamieniach runicznych miały za zadanie chronić i wspomagać właściciela.