Krzyż Runiczny

Rozkład ten stosuje się, gdy zaistniała potrzeba szczegółowego wyjaśnienia konkretnej sytuacji celem poznania możliwości wpłynięcia na nią lub sposobu na jej zmianę.

6

1     5     3

2

4

Poszczególne pozycje run w tym rozkładzie mają następujące znaczenie:

Karta 1: Wskazuje wpływy z przeszłości, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Korzenie.
Karta 2: Wskazuje sytuację i to, co obecnie ma wpływ na pytającego. Teraz.
Karta 3: Wskazuje możliwą przyszłość, możliwe warianty jej rozwoju.
Karta 4: Wskazuje wydarzenia i zdarzenia (powody), które są podstawą tej sytuacji. Sekret.
Karta 5: Wskazuje problemy i przeszkody, które utrudniają dojście do celu. Wyzwanie.
Karta 6: Do tego to doprowadzi bez względu na problemy, jakie chwilowo pojawiają się przy karcie na pozycji 5. Nagroda, która może zostać uzyskana dzięki podjętemu wyzwaniu.

Krzyż Celtycki

Ten interesujący rozkład dostarcza krótkich i dobitnych odpowiedzi i już niejedną osobę ostrzegł przed podjęciem nierozważnej decyzji.

3

1           2

4

Karta 1: O to tu chodzi
Karta 2: Do tego nie powinnaś/nie powinieneś dążyć
Karta 3: Do tego powinnaś/powinieneś dążyć
Karta 4: Do tego to doprowadzi, do tego to służy.

Podczas interpretacji run, ważne jest, aby wziąć pod uwagę przeciwieństwa kart znajdujących się na pozycji 2 i 3 oraz uświadomić sobie, czym się od siebie różnią. Jeżeli sens jakiejś runy nie jest dla Ciebie jasny, możesz ją zinterpretować przez taki właśnie rozkład a znaczenie wylosowanych kart jest następujący:

Karta 1: O to tu chodzi
Karta 2: Tego ta runa nie oznacza
Karta 3: Właśnie to, oznacza
Karta 4: Do tego to doprowadzi, do tego to służy.

Układ ‘Trzy runy’ (Trzy Norny)

Norny Urd (przeszłość), Verdandi (teraźniejszość) i Skuld (przyszłość) są trzema prastarymi siostrami, które wspólnie ucieleśniają tak trudno uchwytną dla ludzi zasadę czasu. Każda z kart opisuje jeden ze stanów istnienia. Z garści run wyciągamy losowo trzy karty (kamyczki) i kładziemy jedna obok drugiej od prawej do lewej lub od lewej do prawej (sami umawiamy się z runami, jak będziemy je układać). Układ trzech run szczególnie nadaje się do całościowego naświetlenia sytuacji.

3    2   1

Karta 1 Pokazuje przeszłość Urd i to, co doprowadziło do obecnej sytuacji.
Karta 2 Pokazuje teraźniejszość Verdandi a więc obecną sytuację i wszystko, co bezpośrednio wpłynęło na tę sytuację
Karta 3 Odnosi się do rozwiązania w przyszłości Skuld, pokazuje, co nastąpi i jakie będą tego następstwa, gdy pozostaniemy na obranej drodze.

Osoby bardziej zaznajomione z runami mogą ten rozkład odczytywać także w taki sposób:

prawa runa (1) – przyczyna, stan, treść Wyższego Ja, – sytuacja obecna,
środkowa runa (2) – próba, wyzwanie, sprawdzian – doświadczenie lub egzamin, który masz przed sobą, – jak postępować najlepiej,
lewa runa (3) – nagroda, rezultat pomyślnego przejścia przez runę.

Przy interpretowaniu znaków należy wziąć pod uwagę pozycję prostą i odwrotną. Jeżeli trzy runy ustawią się w pozycji prostej, odpowiedź jest jednoznaczna, zdecydowanie tak. Jeżeli jeden ze znaków jest w pozycji odwróconej, odpowiedź jest: tak, ale… W takim przypadku należy zwrócić uwagę na runę w pozycji odwróconej, ponieważ on ujawni możliwe problemy w przyszłości. Jeżeli dwa znaki są odwrócone odpowiedź brzmi raczej nie, ale jeszcze nie wszystko stracone. A jeżeli wylosujemy trzy znaki odwrócone, odpowiedź brzmi: zdecydowanie nie.