Krzyż Runiczny

Rozkład ten stosuje się, gdy zaistniała potrzeba szczegółowego wyjaśnienia konkretnej sytuacji celem poznania możliwości wpłynięcia na nią lub sposobu na jej zmianę.

6

1     5     3

2

4

Poszczególne pozycje run w tym rozkładzie mają następujące znaczenie:

Karta 1: Wskazuje wpływy z przeszłości, które doprowadziły do obecnej sytuacji. Korzenie.
Karta 2: Wskazuje sytuację i to, co obecnie ma wpływ na pytającego. Teraz.
Karta 3: Wskazuje możliwą przyszłość, możliwe warianty jej rozwoju.
Karta 4: Wskazuje wydarzenia i zdarzenia (powody), które są podstawą tej sytuacji. Sekret.
Karta 5: Wskazuje problemy i przeszkody, które utrudniają dojście do celu. Wyzwanie.
Karta 6: Do tego to doprowadzi bez względu na problemy, jakie chwilowo pojawiają się przy karcie na pozycji 5. Nagroda, która może zostać uzyskana dzięki podjętemu wyzwaniu.

Krzyż Celtycki

Ten interesujący rozkład dostarcza krótkich i dobitnych odpowiedzi i już niejedną osobę ostrzegł przed podjęciem nierozważnej decyzji.

3

1           2

4

Karta 1: O to tu chodzi
Karta 2: Do tego nie powinnaś/nie powinieneś dążyć
Karta 3: Do tego powinnaś/powinieneś dążyć
Karta 4: Do tego to doprowadzi, do tego to służy.

Podczas interpretacji run, ważne jest, aby wziąć pod uwagę przeciwieństwa kart znajdujących się na pozycji 2 i 3 oraz uświadomić sobie, czym się od siebie różnią. Jeżeli sens jakiejś runy nie jest dla Ciebie jasny, możesz ją zinterpretować przez taki właśnie rozkład a znaczenie wylosowanych kart jest następujący:

Karta 1: O to tu chodzi
Karta 2: Tego ta runa nie oznacza
Karta 3: Właśnie to, oznacza
Karta 4: Do tego to doprowadzi, do tego to służy.