Krzyż Celtycki

Ten interesujący rozkład dostarcza krótkich i dobitnych odpowiedzi i już niejedną osobę ostrzegł przed podjęciem nierozważnej decyzji.

3

1           2

4

Karta 1: O to tu chodzi
Karta 2: Do tego nie powinnaś/nie powinieneś dążyć
Karta 3: Do tego powinnaś/powinieneś dążyć
Karta 4: Do tego to doprowadzi, do tego to służy.

Podczas interpretacji run, ważne jest, aby wziąć pod uwagę przeciwieństwa kart znajdujących się na pozycji 2 i 3 oraz uświadomić sobie, czym się od siebie różnią. Jeżeli sens jakiejś runy nie jest dla Ciebie jasny, możesz ją zinterpretować przez taki właśnie rozkład a znaczenie wylosowanych kart jest następujący:

Karta 1: O to tu chodzi
Karta 2: Tego ta runa nie oznacza
Karta 3: Właśnie to, oznacza
Karta 4: Do tego to doprowadzi, do tego to służy.